top of page

MENTOR KOÇLUK PROGRAMLARI

 Mentor Koçluğu Nedir?

ICF gereklilikleri dolayısı ile mentor koçluğu üç aylık bir sürede gerçekleştirilir. Bu süre hem mentor koçla elde edilen kazanımların menti tarafından uygulanmasına hem de uygulama üzerinden geribildirim verilmesine izin verir.

Kazanımlar

• Her bir temel yetkinlikte uygulama ve beceri gelişimi

• Gözlem, koçluk ve geribildirimden öğrenmek

• Koçluk sürecinde ustalaşmak ve öğrenmeyi hızlandırmak

• Koçluğunuzun etkisi hakkında farkındalık yaratmak

• Koçluk Bilgi Değerlendirme sınavına hazırlamak

• Koçluk kayıtları üzerinden sözlü veya yazılı geri bildirim almak

• ICF ACC başvuru sürecinde rehberlik ve uygun seans kaydı seçimi

ICF ünvanlı profesyonel koç olma yolunda almanız zorunlu

olan mentor koçluğu, ICF Temel yetkinliklerinin pekişmesine,

güçlü yönleriniz ve gelişim alanlarınıza dair farkındalığınızı

arttırarak koçluk performansınızın gelişmesine

katkıda bulunur.

environmental-conservation-garden-childr
001-BOOST Mentor Koçluk Programı Tanıtım
bottom of page